பதிப்பகங்கள்

நன்னூல் பதிப்பகம்
புலம் வெளியீடு
கடல் பதிப்பகம்
ஸ்ரீ இந்து பப்ளிகேஷன்ஸ்
விஜயா பதிப்பகம்
கருப்புப் பிரதிகள்
இலக்கியச்சோலை
நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
பாரதி புத்தகாலயம்
வர டீ பதிப்பகம்
தமிழ்வெளி
அன்னம் - அகரம் பதிப்பகம்
காம்ரேடு பதிப்பகம்
கலப்பை பதிப்பகம்
விடியல் பதிப்பகம்
போதி வனம்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா பதிப்பகம்
அறம் பதிப்பகம்
Her Stories
கண்ணதாசன் பதிப்பகம்
பயிற்று படைப்பகம்
வாசகசாலை
குட்வோர்ட் புக்ஸ்
மின்னங்காடி
பூம்புகார் பதிப்பகம்
வாலறிவன் பதிப்பகம்
தமிழ் அலை
டி.கே.சி.
பேசாமொழி பதிப்பகம்
வீ கேன் புக்ஸ்
அருஞ்சொல் வெளியீடு
பெரியார் பிஞ்சு
Penguin Random House
ஏலே பதிப்பகம்
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
சுவாசம்
கருஞ்சட்டை பதிப்பகம்
தன்னறம் நூல்வெளி
மனிதம் பதிப்பகம்
சந்தியா பதிப்பகம்
சத்ரபதி வெளியீடு
RK பப்ளிஷிங்
ஸலாமத் புக் ஹவுஸ்
Knowrap Imprints
மோக்லி பதிப்பகம்
ஹஜ்ஜா பதிப்பகம்
வாசல் படைப்பகம்
ஆல் பதிப்பகம்
பரிசல்
தாருல் ஹுதா பதிப்பகம்
போதி பிரவேஷ்
யுனிவர்ஸல் பப்ளிஷர்ஸ்
Kayal Kavin
ரஹ்மத் பதிப்பகம்
யாங் மோ
அனன்யா
முயற்கூடு
மாற்றுப் பிரதிகள்
ஜீவா படைப்பகம்
Westland Publication
பெரியார்தாசன் நினைவு அறக்கட்டளை
குணாவிய அறக்கட்டளை
கொம்பு
பதிகம் பதிப்பகம்
பெரியார் சுயமரியாதை பிரச்சார நிறுவன வெளியீடு
பன்மை வெளி
வேங்கை பதிப்பகம்
பொன்னுலகம்
விகடன் பிரசுரம்
ஆர். கே. பப்ளிஷிங்
க்ரியா
காடோடி பதிப்பகம்
சத்யா எண்டர்பிரைசஸ்
ரமண ஆசிரமம்
பிரேமா பிரசுரம்
நர்மதா பதிப்பகம்
தாமரை பிரதர்ஸ் மீடியா பிரைவேட் லிட்.
சிவா மீடியா
மணிமேகலைப் பிரசுரம்
தந்தை பெரியார் திராவிடர் கழகம்
வளரி வெளியீடு
அழிசி பதிப்பகம்
விநாயகம் & கோ
உமா பதிப்பகம்
வடலி
மகிழினி பதிப்பகம்
ஐ.கிருத்திகா
சித்தசமாஜம்
விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம்
சமூக உயிரோட்டம்
தமிழறம்
எழுத்து பிரசுரம்
வானவில் புத்தகாலயம்
மனிதன் பதிப்பகம்
வேயுறுதோளிபங்கன்
நக்கீரன் பதிப்பகம்
Zero Degree Publishing
மிளிர் பதிப்பகம்
தளபதி பதிப்பகம்
நவீன கால இந்திய வரலாறு - Modern Indian History in Tamil - For Competitive Exams/TNPSC/UPSC/Civil Services

நவீன கால இந்திய வரலாறு - Modern Indian History in Tamil - For Competitive Exams/TNPSC/UPSC/Civil Services

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹237.5

₹250

Add to Cart
இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு

இந்தியப் பண்பாட்டு வரலாறு

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹660.25

₹695

Add to Cart
இந்திய பொது நிர்வாகம்

இந்திய பொது நிர்வாகம்

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹570

₹600

Add to Cart
பண்டைய கால இந்திய வரலாறு

பண்டைய கால இந்திய வரலாறு

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹451.25

₹475

Add to Cart
உலக அரங்கில் இந்தியா

உலக அரங்கில் இந்தியா

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹327.75

₹345

Add to Cart
தமிழ்நாடு - அரசாங்கம் - நிர்வாகம் - ஆளுகை

தமிழ்நாடு - அரசாங்கம் - நிர்வாகம் - ஆளுகை

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹593.75

₹625

Add to Cart
பிரிட்டிஷ் கால இந்திய வரலாறு

பிரிட்டிஷ் கால இந்திய வரலாறு

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹299.25

₹315

Add to Cart
இந்திய அரசியலமைப்பு

இந்திய அரசியலமைப்பு

ஆசிரியர்: பேராசிரியர் டாக்டர் க. வெங்கடேசன்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹403.75

₹425

Add to Cart
விடுதலைப் போரில் தமிழகம்

விடுதலைப் போரில் தமிழகம்

ஆசிரியர்: சிலம்புச் செல்வர் ம.பொ.சிவஞானம்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹1282.5

₹1350

Add to Cart
தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும்

தென்னிந்தியக் குலங்களும் குடிகளும்

ஆசிரியர்: முனைவர் க. ரத்னம்
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்

₹2850

₹3000

Add to Cart