பதிப்பகங்கள்

ஐந்திணை பதிப்பகம்
வீ கேன் புக்ஸ்
பெரியார் பிஞ்சு
பிரேமா பிரசுரம்
உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
ஆதி பதிப்பகம்
காக்கைக்கூடு
Kayal Kavin
சிந்தனை விருந்தகம்
சகோதரன் வெளியீடு
மிளிர் பதிப்பகம்
கூ(ட்)டு பதிப்பகம்
ஏ. கே. ரிபாயி பதிப்பகம்
கொன்றை வெளியீடு
தர்மலிங்கம் அறவழித் தொண்டு மற்றும் கல்வி அறக்கட்டளை
லாந்தர் பதிப்பகம்
பேசாமொழி பதிப்பகம்
தாமரை நூலகம்
அணுகல் பதிப்பகம்
பெரியார்தாசன் நினைவு அறக்கட்டளை
டி.கே.சி.
நிகர்மொழி பதிப்பகம்
கருப்புப் பிரதிகள்
அன்பு பப்ளிஷிங் ஹவுஸ் இந்தியா
வர்த்தமானன் பதிப்பகம்
கருப்பு
மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்
காடோடி பதிப்பகம்
இஸ்லாமிய நிறுவனம் டிரஸ்ட் (IFT)
துருவம் வெளியீடு
வேங்கை பதிப்பகம்
அஹ்லுஸ் ஸுன்னா பதிப்பகம்
யாங் மோ
நியூசெஞ்சுரி புக் ஹவுஸ்
அடையாளம் பதிப்பகம்
பாரதி புத்தகாலயம்
சிவஷங்கர் ஜெகதீசன் பதிப்பகம்
Zero Degree Publishing
சீர்மை
குறிஞ்சி பதிப்பகம்
விஜயா பதிப்பகம்
வானதி பதிப்பகம்
Fingerprint Publishing
அப்ஸரா பப்ளிகேசன்ஸ்
Germany Publication
சால்ட்
ஜீவா படைப்பகம்
விஷ்ணுபுரம் பதிப்பகம்
Common Folks
மின்னங்காடி
பாரி நிலையம்
மஞ்சுள் பப்ளிசிங் ஹவுஸ்
நடு வெளியீடு
தாயதி
எம்.ஏ.காதர்
தமிழினி
Notion Press
ஏலே பதிப்பகம்
கே. முரளி (அஜித்)
கயல் கவின்
கண்டராதித்தன்
கவிமுகில்
தமிழ்வெளி
ஆழி பதிப்பகம்
புலம் வெளியீடு
வடலி
Nature Conservation Foundation
முயற்கூடு
White Dot Publishers
மனிதன் பதிப்பகம்
யாளி
பதிகம் பதிப்பகம்
ஸலாமத் புக் ஹவுஸ்
கடற்காகம் பதிப்பகம்
ஹேமா ஹட்டங்காடி
இலக்கியச்சோலை
சிந்தன் புக்ஸ்
ஹஜ்ஜா பதிப்பகம்
நூருல் இல்ம் பப்ளிகேஷன்ஸ்
ஆல் பதிப்பகம்
குட்வோர்ட் புக்ஸ்
கருஞ்சட்டை பதிப்பகம்
குட்டி ஆகாயம்
வித்யாதிராஜா தர்ம சபா
கஸல்
குமரன் புத்தக இல்லம்
சிவா மீடியா
தளபதி பதிப்பகம்
அல்லயன்ஸ் பதிப்பகம்
மாற்றுப் பிரதிகள்
ஆதிரை வெளியீடு
தமிழ் மரபு அறக்கட்டளை
கலப்பை பதிப்பகம்
தடாகம் வெளியீடு
சமூகம் இயல் பதிப்பகம்
முதன்மொழி வெளியீடு
ஆர். கே. பப்ளிஷிங்
பூம்புகார் பதிப்பகம்
திருவள்ளுவர் பொத்தக இல்லம்
காலச்சுவடு பதிப்பகம்
பராரி-ஏழு கடல் ஏழு மலை

பராரி-ஏழு கடல் ஏழு மலை

ஆசிரியர்: நரன்
சால்ட்

₹475

₹500

Add to Cart
மூன்று பாட்டிகள்

மூன்று பாட்டிகள்

ஆசிரியர்: ஶ்ரீநேசன்
சால்ட்

₹133

₹140

Add to Cart
பாடிகூடாரம்

பாடிகூடாரம்

ஆசிரியர்: கண்டராதித்தன்
சால்ட்

₹123.5

₹130

Add to Cart
நிழற்படத்தில் மறைந்திருக்கும் முதுகு

நிழற்படத்தில் மறைந்திருக்கும் முதுகு

ஆசிரியர்: பா. ராஜா
சால்ட்

₹142.5

₹150

Add to Cart
காலிகிராபி

காலிகிராபி

ஆசிரியர்: வரவணை செந்தில்
சால்ட்

₹142.5

₹150

Add to Cart
ஆயிரத்தொரு கத்திகள்

ஆயிரத்தொரு கத்திகள்

ஆசிரியர்: லதா அருணாச்சலம்
சால்ட்

₹261.25

₹275

Add to Cart
உறுமி

உறுமி

ஆசிரியர்: அனாமிகா
சால்ட்

₹142.5

₹150

Add to Cart
வாவரக்காச்சி

வாவரக்காச்சி

ஆசிரியர்: லிபி ஆரண்யா
சால்ட்

₹142.5

₹150

Add to Cart
பழைய போர்கருவிகளைச் சேகரிப்பவன்

பழைய போர்கருவிகளைச் சேகரிப்பவன்

ஆசிரியர்: ஜீவன் பென்னி
சால்ட்

₹166.25

₹175

Add to Cart
நீயுறை மனது

நீயுறை மனது

ஆசிரியர்: பிருந்தா சேது
சால்ட்

₹142.5

₹150

Add to Cart