உயிருக்கு மரணமில்லைbook

உயிருக்கு மரணமில்லை

Author ம.செந்தமிழன்
Publisher செம்மை வெளியீட்டகம்
category சூழலியல்
Pages 89
Edition 1st
Format Paperback

₹63

₹70

Add to Cart

Facebook share link Facebook share link Twitter share link
+ ₹30 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500)

Description

ஒரு விதை உங்கள் முன் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த விதையை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள்; தொடுகிறீர்கள்; நாவால் சுவை அறிகிறீர்கள்; நாசியால் அதன் மணத்தை அறிகிறீர்கள். இந்த விதை உரு. இந்த விதைக்குள்ளே ஒன்று மறைந்துள்ளது. அதை உங்கள் ஐம்புலன்களாலும் அறிந்து கொள்ளவே முடியவில்லை. ஆனால், அது அந்த விதைக்குள்ளேயேதான் உள்ளது. அதுவே விதையின் கரு.

Related Books


10% off நீர்book Add to Cart

நீர்

₹54₹60
10% off ஞெகிழிbook Add to Cart

ஞெகிழி

₹36₹40
10% off எண் நூல்book Add to Cart

எண் நூல்

₹225₹250
10% off சீர்book Add to Cart

சீர்

₹63₹70
10% off புறம்book Add to Cart

புறம்

₹54₹60
10% off வழிbook Add to Cart

வழி

₹63₹70
10% off கால நிலைbook Add to Cart