உண்மை நலம் உள்book

உண்மை நலம் உள்

Author ம.செந்தமிழன்
Publisher செம்மை வெளியீட்டகம்
category சூழலியல்
Pages 112
Edition 1st
Format Paperback

₹90

₹100

Add to Cart

Facebook share link Facebook share link Twitter share link
+ ₹30 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500)

Description

விருப்பம் உண்மையின் வெளிப்பாடுகளில் ஒன்று விருப்பம் என்ற கருத்தாக நான் முன்வைப்பது உண்மையின் வெளிப்பாடுகளில் ஒன்றைத்தான் எது கேட்டாலும் கிடைக்கும் எல்லாவற்றிற்கும் ஆசைப்படு என்ற கீழ்த்தரமான கருத்துகளுக்கு இங்கே இடமும் இல்லை வாய்ப்பும் இல்லை நோக்கமற்ற மனிதர்கள் உண்மையை உணர்ந்தவர்கள் நோக்கமற்ற மனிதர்களே தன்னை உணர்பவர்கள்.

Related Books


10% off நீர்book Add to Cart

நீர்

₹54₹60
10% off ஞெகிழிbook Add to Cart

ஞெகிழி

₹36₹40
10% off எண் நூல்book Add to Cart

எண் நூல்

₹225₹250
10% off சீர்book Add to Cart

சீர்

₹63₹70
10% off புறம்book Add to Cart

புறம்

₹54₹60
10% off வழிbook Add to Cart

வழி

₹63₹70
10% off கால நிலைbook Add to Cart