எண் நூல்book

எண் நூல்

Author ம.செந்தமிழன்
Publisher செம்மை வெளியீட்டகம்
category சூழலியல்
Pages 225
Edition 1st
Format Hardcover

₹225

₹250

Add to Cart

Facebook share link Facebook share link Twitter share link
+ ₹30 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500)

Description

மூலத்திலிருந்து வடிவங்கள் விரிவதை வடிவு நூல் விளக்கியது. அதிலும் குறிப்பாக அணு உருவாதலில் தொடங்கி விளக்கியது வடிவுநூல். வடிவு நூலில் எண்ணிக்கைப் பெருக்கம் இயக்கச் சுருக்கம் எனும் ஓர் இலக்கணம் உரைக்கப்பட்டிருந்தது. இவ்வரியின் விரிவே எண் நூலின் தொடக்கம். அதாவது சிவமாகிய மூலத்தின் உச்ச இயக்கம் சக்தியால் தணிக்கப்பட்டு, எண்கள் பிறந்து அவற்றிலிருந்து உருக்களின் ஆதி நிலையாகிய அணுக்கள் உருவாவது பற்றி விளக்குகிறது எண் நூல்.வடிவு நூலில் எண் பிறப்பு பற்றி சிறு அறிமுகம் வழங்கப்பட்டது. அதன் விரிவான விளக்கமே எண் நூல்.

Related Books


10% off நீர்book Add to Cart

நீர்

₹54₹60
10% off ஞெகிழிbook Add to Cart

ஞெகிழி

₹36₹40
10% off எண் நூல்book Add to Cart

எண் நூல்

₹225₹250
10% off சீர்book Add to Cart

சீர்

₹63₹70
10% off புறம்book Add to Cart

புறம்

₹54₹60
10% off வழிbook Add to Cart

வழி

₹63₹70
10% off கால நிலைbook Add to Cart