கூடல்(இல்லறம் இயற்றல்)book

கூடல்(இல்லறம் இயற்றல்)

Author ம.செந்தமிழன்
Publisher செம்மை வெளியீட்டகம்
category சூழலியல்
Pages 80
Edition 1st
Format Paperback

₹72

₹80

Add to Cart

Facebook share link Facebook share link Twitter share link
+ ₹30 shipping fee* (Free shipping for orders above ₹500)

Description

உடலும் உடலும் தம்மோடு கலத்தல் கூடல் அல்ல! உடலால் விளையும் மகிழ்ச்சி கூடல் அல்ல! ***** எல்லாக் கூடலும் மனதால் மனதில் நிகழ்பவை * கூடலின் இயல்பே ஆதியும் அந்தமும் இணைதல்தான் என்றறி! * மனதால் மனதில் உயிர்கள் கூடும்போது, உடலும் உடலும் இணையும் நிகழ்வில், ஆதி உண்டு அந்தம் உண்டு. ஆகவே, அக்கூடலில் யாக்கையின் ஊடக வாழ்க்கை பிறக்கிறது. * அன்பே, இல்லறம் என்பது மனதால் பொருந்தும் உயிர்களின் கூட்டம். *****

Related Books


10% off நீர்book Add to Cart

நீர்

₹54₹60
10% off ஞெகிழிbook Add to Cart

ஞெகிழி

₹36₹40
10% off எண் நூல்book Add to Cart

எண் நூல்

₹225₹250
10% off சீர்book Add to Cart

சீர்

₹63₹70
10% off புறம்book Add to Cart

புறம்

₹54₹60
10% off வழிbook Add to Cart

வழி

₹63₹70
10% off கால நிலைbook Add to Cart